افزایش ارزش زمانی نت ها در پیانو

افزایش ارزش زمانی نت ها با خط اتحاد و نقطه خط اتحاد و نقطه، نمادهایی هستند که کشش یا ارزش زمانی نت ها را اضافه می کنند. نت سیاه یا سفید کافی نیستند؟ دوست د ارید نت ها کمی طولانی تر باشند؟ با اضافه کردن این نشانه ها می توانید ارزش زمانی نت ها را […]

ادامه متن

ضرب بالا و میزان های ناقص در پیانو

آغاز سفر: ضرب بالا و میزان های ناقص در پیانو به محض این که موسیقی آغاز می شود ضربها را به صورت ضربانی  ممتد و منظم می شنوید. اما علاوه بر نواختن نت ها درست روی هر ضرب، کارهای دگیری هم می توان انجام داد. در این سری آموزش ها روش هایی را به شما […]

ادامه متن

کسر میزان 6/8 برای پیانو

دسته بندی کردن زبان ریتم استفاده از کلمات برای توضیح ویژگی های ریتمیک موسیقی ممکن است گیج کننده باشد. کسر میزان و تمپو دو مقوله ی جداگانه هستند که به همراه هم، چهارچوب ریتمیک موسیقی را می سازند. یک قطعه موسیقی که کسر میزان 4/4 است و یک قطعه ی دیگر با کسر میزان ¾ […]

ادامه متن

کسر میزان 4/4 برای پیانو

شمردن کسر میزان معمول در پیانو در موسیقی، کسر می زان متر قطعه ای را که می زنید، به شما می گوید. هر میزان، تعداد مشخصی ضرب در خود دارد. در همین آموزش ها در مبحث ضرب ادامه دارد درباره ی ضرب توضیح دادیم. آهنگسازان تصمیم می گیرند که هر میزان چند ضرب داشته باشد […]

ادامه متن

کسر میزان والس: ¾ و مارش 2/4 برای پیانو

کسر میزان والس: ¾ دومین کسر میزان متداول، ¾ است که هر میزان، 3 ضرب برابر نت سیاه دارد. البته باز هم به این معنا نیست که در هر میزان فقط نت سیاه دارم. ممکن است یک نت سفید و یک نت سیاه باشد، یا شش نت چنگ. اما در مجموع، ارزش زمانی نت ها […]

ادامه متن

سکوت سیاه و سایر سکوت ها در پیانو

سکوت سیاه و سایر سکوت ها آهنگسازان علاوه بر سکوت سفید و گرد که در مبحث قبل توضیح دادیم از سکوت هایی استفاده می کنند که به شما می گویند به اندازه ی یک نت سیاه، چنگ یا دولاچنگ سکوت کنید. در شکل، پنج ارزش زمانی نت ها که در این بخش یاد گرفتیم و […]

ادامه متن

سکوت گرد و سکوت سفید در پیانو

سکوت گرد و سکوت سفید وقتی یک نت فای گرد می بینید، نت فا را می زنید و آن را برای چهار ضرب نگه می دارید. برای نت سفید، نت را می زنید و دو ضرب نگه می دارید. در قسمت ارزش زمانی نت ها کاملا درباره نت گرد و سفید توضیح دادیم. سکوت گرد […]

ادامه متن

نت های چنگ و دولاچنگ در نت نویسی پیانو

نت چنگ در پیانو وقتی هر کدام از چهار ضرب یک میزان را به دو قسمت تقسیم کنید، نت چنگ خواهید داشت. یعنی دو نت چنگ برابر یک ضرب یا یک نت سیاه می شود. به همین ترتیب، چهار نت چنگ برابر است با یک نت سفید و هشت نت چنگ. خودتان ببینید چه نتی […]

ادامه متن

گروه بندی ضربها در میزان ها برای پیانو

گروه بندی ضربها در میزان ها فکر کنید خطوط حامل، خط زمان هستند. در آموزش های قبلی درباره خطوط حامل به طور کامل توضیح دادیم. همان طور که صفحه ی ساعت به دقیقه ها و ثانیه ها تقسیم می شود، خطوط حامل موسیقی هم می توانند به واحدهای زمانی کوچک تری تقسیم شوند. این واحدهای […]

ادامه متن

نشان های سجاوندی در نت خوانی پیانو: خط میزان

نشان های سجاوندی در موسیقی: خط میزان در موسیقی علاوه بر خطوط افقی، یک سری خطوط عمودی هم داریم که کمک می کنند بفهمیم کجای قطعه ی موسیقی هستیم. تا حدودی شبیه نشان های سجاوندی در نوشتن جمله ها (نقطه، ویرگول و …) خط میزان، قطعه ی موسیقی را گروه بندی و عبارت های موسیقایی […]

ادامه متن